Archiwum

Informacje dotyczące zajęć realizowanych w ubiegłych latach

Rok akademicki 2017/2018

Rok akademicki 2012/2013

Dr Jerzy Lackowski

Przewodnik po programie zajęć z Pedagogiki ogólnej (2016/17)

Przewodnik po programie zajęć z Pedagogiki ogólnej dla psychologów (2016/17)

Przewodnik po programie zajęć z Podstaw dydaktyki dla psychologów (2016/17)

Przewodnik po programie zajęć z pedagogiki ogólnej (2015/2016)

Przewodnik po programie zajęć z podstaw dydaktyki (2015/2016)

Tezy do debat oksfordzkich (2015/2016)

Przewodnik po programie zajęć z pedagogiki ogólnej (2014/2015)

Przewodnik po programie zajęć z podstaw dydaktyki (2014/2015)

Tezy do debat oksfordzkich

Przewodnik po programie zajęć z pedagogiki dla szkolnego etapu kształcenia ponadpodstawowego (2014/2015)

Przewodnik po programie zajęć z pedagogiki dla szkolnego etapu kształcenia ponadpodstawowego (2013/2014)

Przewodnik po programie wykładu z pedagogiki /tryb kontynuacji/ (2013/2014)

Przewodnik po programie konwersatoriów z pedagogiki /tryb kontynuacji/ (2013/2014)

Przewodnik po programie zajęć z pedagogiki ogólnej (2013/2014)

Przewodnik po programie zajęć z podstaw dydaktyki (2013/2014)

Przewodnik po programie zajęć z pedagogiki dla szkolnego etapu kształcenia ponadpodstawowego/ (2012/2013)

Przewodnik po programie wykładu z pedagogiki /tryb kontynuacji/ (2012/2013)

Przewodnik po programie konwersatoriów z pedagogiki dla studentów trybu kontynuacji (2012/2013)

Przewodnik po programie zajęć z pedagogiki ogólnej (2012/2013)

Przewodnik po programie zajęć z podstaw dydaktyki (2012/2013)

Tezy do debat oksfordzkich (2012/2013)

 

dr Jerzy L. Kulczycki (Podstawy edukacji/pedagogika)

mgr Krzysztof Grygier (Emisja głosu)

informacje

Programy studiów Studium Pedagogicznego UJ rozliczane są w systemie USOS po obronie pracy licencjackiej/magisterskiej, w momencie złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej.

W celu złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail zawierającej nr PESEL i prośbę o rozliczenie programu na adres spuj.dyplom@uj.edu.pl Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni oznacza, iż prośba do nas nie dotarła.