Dyplomy

Informacja o wydaniu dyplomu końcowego i rozliczeniu programu SPUJ

Programy studiów Studium Pedagogicznego UJ rozliczane są w systemie USOS po obronie pracy licencjackiej/magisterskiej, w momencie złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej.

W celu złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail zawierającej nr PESEL i prośbę o rozliczenie programu na adres spuj.dyplom@uj.edu.pl (uwaga nowy adres!). Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni oznacza, iż prośba do nas nie dotarła.

Dyżury pracowników SPUJ, pokój nr 7 (dyżury Dyrekcji SPUJ - pok. nr 4)

 

Aktualne DYŻURY dostępne w USOSWeb

obowiązują od 2.10.2019 r.