Niestacjonarne (archiwalne)

Rok akademicki 2018/2019

Studium Pedagogiczne UJ organizuje zajęcia przygotowania pedagogicznego przeznaczone dla studentów trybu niestacjonarnego UJ, umożliwiające uczestnikom uzyskanie uprawnień pedagogicznych niezbędnych do podjęcia pracy nauczycielskiej.

W programie zajęć przygotowania pedagogicznego znajdują się przedmioty:

 • Pedagogika ogólna (45 godz.) - 420 PLN
 • Pedagogika dla szkół podstawowych (30 godz.) - 280 PLN
 • Pedagogika dla szkół ponadpodstawowych (30 godz.) - 280 PLN
 • Psychologia ogólna (45 godz.) - 420 PLN
 • Psychologia dla szkół podstawowych (30 godz.) - 280 PLN
 • Psychologia dla szkół ponadpodstawowych (30 godz.) - 280 PLN
 • Podstawy dydaktyki (30 godz.) - 280 PLN
 • Dydaktyka przedmiotowa dla szkoły podstawowej (90 godz.) 
 • Dydaktyka przedmiotowa dla szkoły ponadpodstawowej (90 godz.)
 • Praktyka ogólnopedagogiczna (30 godz.)
 • Praktyka dla szkoły podstawowej (120 godz.)
 • Praktyka dla szkoły ponadpodstawowej (120 godz.).
 • Dydaktyka przedmiotowa - zostanie uruchomiona przy minimalnej liczbie trzech osób (dla jednego przedmiotu i jednego etapu edukacyjnego):
 • W grupie 5 i więcej osób - maksymalna wysokość opłaty 2000,00 zł.
 • W grupie 4 osób - 2200,00 zł.
 • W grupie 3 osób - 2500,00 zł.

 

Planowany termin zajęć: listopad 2018 – czerwiec 2019, zajęcia prowadzone będą w piątki (od godziny 1500 do 1945) i soboty (od 900 do 1700).

Rozpoczęcie zajęć planowane jest na 9 listopada 2018 roku (piątek) o godzinie 1500 w siedzibie Studium Pedagogicznego UJ przy ulicy Wiślnej 3.

Rekrutacja rozpoczyna się 18 września 2018 r.
i potrwa do 7 listopada 2018 r.

Zainteresowani studenci powinni do 31 października 2018 r. zgłosić swój udział „mailowo" przesyłając na adres: studium.pedagogiczne@uj.edu.pl
wypełnioną Kartę wpisową (wersja PDFwpisując jako temat wiadomości "tryb niestacjonarny".

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za kurs na dwie raty. Opłatę należy uiścić na indywidualny numer konta bankowego, który dostępny jest dla każdej osoby w systemie USOSweb.

Opłata za zajęcia przygotowania pedagogicznego - informacje w biurze Studium Pedagogicznego UJ.

 

Wykaz realizowanych dydaktyk przedmiotowych:

 • Dydaktyka psychologii
 • Dydaktyka języka angielskiego
 • Dydaktyka języka włoskiego
 • Dydaktyka języka hiszpańskiego
 • Dydaktyka języka francuskiego
 • Dydaktyka języka niemieckiego
 • Dydaktyka języka rosyjskiego
 • Dydaktyka historii
 • Dydaktyka biologii
 • Dydaktyka matematyki
 • Dydaktyka geografii
 • Dydaktyka fizyki
 • Dydaktyka chemii
 • Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
 • Dydaktyka filozofii i etyki
 • Dydaktyka informatyki

 

Szczegółowy harmonogram zajęć na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019 zostanie zamieszczony po zakończonej rekrutacji.

 

UWAGA!
Zajęcia z dydaktyk przedmiotowych odbywają się w terminach ustalonych ze studentami indywidualnie przez prowadzących.

Terminy egzaminów zostaną ustalone w trakcie trwania zajęć.

 

 

Syllabusy

informacje

Programy studiów Studium Pedagogicznego UJ rozliczane są w systemie USOS po obronie pracy licencjackiej/magisterskiej, w momencie złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej.

W celu złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail zawierającej nr PESEL i prośbę o rozliczenie programu na adres spuj.dyplom@uj.edu.pl Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni oznacza, iż prośba do nas nie dotarła.