ZAPISY na zajęcia przygotowania pedagogicznego w SPUJ

Semestr zimowy 2021/2022


1. Zapisy na zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ /SPUJ/ w semestrze zimowym 2021/2022 odbywać się będą w dwóch etapach.


I etap – do 19.09.2021 r. – uzyskiwanie przez studentów w jednostkach prowadzących ich studia kierunkowe /jednostkach macierzystych/ uprawnień do rejestracji na zajęcia przygotowania pedagogicznego w SPUJ w semestrze zimowym 2021/2022. Uprawnienia przydzielane są na każdy przedmiot oddzielnie.


II etap od 20.09.2021 r. godz. 9.00 do 3.10.2021 r. godz. 23.59 – rejestracja przez USOSweb na przedmiot i do grupy, dokonywana samodzielnie przez uprawnionych studentów.

2. Każdy przedmiot prowadzony w SPUJ ma zdefiniowaną osobną rejestrację w USOS.

3. Dostęp do rejestracji przez USOSweb uzyskują osoby, które zostały uprawnione do rejestracji przez swoją jednostkę macierzystą (w sprawie nadawania uprawnień proszę kontaktować się z sekretariatem dydaktycznym w macierzystej jednostce).

4. Proszę pamiętać, że realizacja zajęć „Pedagogika dla nauczycieli” oraz „Psychologia dla nauczycieli” musi się odbywać w kolejności, zgodnie z numeracją I – II – III. Zajęcia z Podstaw dydaktyki można odbywać w semestrze letnim lub semestrze zimowym. Zajęcia z Komunikacji. Emisji głosu są obligatoryjne (do wyboru: semestr zimowy lub letni).

5. Student dokona zapisu na zajęcia osobiście przez USOSweb, wpisując się na przedmiot i do grupy (jednocześnie). Student zobowiązany jest dokonać podpięcia wg ogólnouniwersyteckich zasad. Student posiadający uprawnienia może nie brać udziału w rejestracji na zajęcia nie ponosząc konsekwencji ze strony SPUJ.  Powinien jednak upewnić się, czy nie ma zobowiązań wobec macierzystej jednostki (np. przedmiot realizowany w SPUJ ujęty został w jego deklaracji).

    

UWAGA : zapisy dla studentów psychologii stosowanej UJ oraz studentów psychologii z Wydziału Filozoficznego UJ , realizujący zajęcia odpłatnie rozpoczynają się tydzień później: od 27.09. 2021 r.

Z uwagi na ograniczoną przez obostrzenia sanitarne liczbę miejsc na zajęciach w semestrze zimowym, rekrutacja do grup dla studentów psychologii stosowanej będzie prowadzona przez biuro Studium. W zajęciach będą mogli uczestniczyć studenci tylko V roku, przy czym priorytetowo będą traktowani studenci V roku, którzy w latach poprzednich rozpoczęli realizację zajęć przygotowania pedagogicznego.

Zajęcia  w trybie stacjonarnym w Studium Pedagogicznym UJ rozpoczynają się 4.10.2021 r.

 

KODY rejestracji w USOS dla Instytutów - semestr zimowy

kod opis
SP-21/22Z-SP-psy/III Rejestracja na przedmiot Psychologia dla nauczycieli - III w cyklu 21/22Z w SPUJ
SP-21/22Z-SP-prk Rejestracja na Praktykę psychologiczno-pedagogiczną w cyklu 21/22Z w SPUJ
SP-21/22Z-SP-psy/I Rejestracja na przedmiot Psychologia dla nauczycieli - I w cyklu 21/22Z w SPUJ
SP-21/22Z-SPped/Ipsy Rejestracja na przedmiot Pedagogika dla Psychologów - I w cyklu 21/22Z w SPUJ
SP-21/22Z-SP-ped/III Rejestracja na przedmiot Pedagogika dla nauczycieli - III w cyklu 21/22Z w SPUJ
SP-21/22Z-SP-ped/I Rejestracja na przedmiot Pedagogika dla nauczycieli - I w cyklu 21/22Z w SPUJ
SP-21/22Z-SP-kom-emi Rejestracja na przedmiot Komunikacja. Emisja głosu w cyklu 21/22Z w SPUJ
SP-21/22Z-SP-fil2 Rejestracja dla filologii (stary tryb) w cyklu 21/22Z w SPUJ
SP-21/22Z-SP-DydPs19 Rejestracja na przedmiot Metodyka pracy nauczyciela psychologa 21/22Z w SPUJ
SP-21/22Z-SP-Dyd2019 Rejestracja na przedmiot Podstawy Dydaktyki 2019 w cyklu 21/22Z w SPUJ
SP-21/22Z-SP-dla-fil Rejestracja dla filologii (Psychologia i Pedagogika I) w cyklu 21/22Z w SPUJ

informacje

Programy studiów Studium Pedagogicznego UJ rozliczane są w systemie USOS po obronie pracy licencjackiej/magisterskiej, w momencie złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej.

W celu złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail zawierającej nr PESEL i prośbę o rozliczenie programu na adres spuj.dyplom@uj.edu.pl Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni oznacza, iż prośba do nas nie dotarła.