ZAPISY na zajęcia przygotowania pedagogicznego w SPUJ

Semestr letni 2022/2023

 Studium Pedagogicznym UJ /SPUJ/ w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w następujących etapach.

· I etap – do 15.02.2023 r. uzyskiwanie przez studentów w jednostkach prowadzących ich studia kierunkowe /jednostkach macierzystych/ uprawnień do rejestracji na zajęcia przygotowania pedagogicznego w SPUJ w semestrze letni 2022/2023. Uprawnienia przydzielane są na każdy z przedmiotów oddzielnie.

· II etap od 20.02.2023 r. godz.: 1400 do 5.03.2023 r. godz.: 2359 – rejestracja przez USOSweb na przedmiot i do grupy, dokonywana samodzielnie przez uprawnionych studentów.

2. Każdy przedmiot prowadzony w SPUJ ma zdefiniowaną osobną rejestrację w USOS.

3. Dostęp do rejestracji przez USOSweb uzyskują osoby, które zostały uprawnione do rejestracji przez swoją jednostkę macierzystą (w sprawie nadawania uprawnień prosimy kontaktować się z sekretariatem dydaktycznym w jednostce macierzystej).

4. Proszę pamiętać, że realizacja zajęć „pedagogika dla nauczycieli” oraz „psychologia dla nauczycieli” musi się odbywać w kolejności, zgodnie z numeracją I – II – III. Zajęcia z podstaw dydaktyki można odbywać niezależnie w semestrze letnim lub semestrze zimowym. Zajęcia z Komunikacji (emisja głosu) są obligatoryjne (do wyboru: semestr zimowy lub letni)

5. Student dokona zapisu na zajęcia osobiście przez USOSweb, wpisując się na przedmiot i do grupy (jednocześnie). Student zobowiązany jest dokonać podpięcia wg ogólnouniwersyteckich zasad. Student posiadający uprawnienia może nie brać udziału w rejestracji na zajęcia nie ponosząc konsekwencji ze strony SPUJ. Powinien jednak upewnić się, czy nie ma zobowiązań wobec macierzystej jednostki (np. przedmiot realizowany w SPUJ ujęty został w jego deklaracji).

 

Uwaga:

Zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ rozpoczynają się 27.02.2023 r.

KODY rejestracji w USOS dla Instytutów - semestr letni 2022/2023

KOD OPIS

SP-22/23-SPped/IIpsy    Rejestracja na przedmiot Pedagogika dla Psychologów - II w cyklu 22/23L w SPUJ

              
SP-22/23-SP-psy/III       Rejestracja na przedmiot Psychologia dla nauczycieli - III w cyklu 22/23L w SPUJ     

        
SP-22/23L-SP-psy/II       Rejestracja na przedmiot Psychologia dla nauczycieli - II w cyklu 22/23L w SPUJ  

          
SP-22/23L-SP-psy/I        Rejestracja na przedmiot Psychologia dla nauczycieli - I w cyklu 22/23L w SPUJ     

        
SP-22/23L-SP-ped/III     Rejestracja na przedmiot Pedagogika dla nauczycieli - III w cyklu 22/23L w SPUJ  

          
SP-22/23L-SP-ped/II      Rejestracja na przedmiot Pedagogika dla nauczycieli - II w cyklu 22/23L w SPUJ   

          
SP-22/23L-SP-ped/I       Rejestracja na przedmiot Pedagogika dla nauczycieli - I w cyklu 22/23L w SPUJ      

        
SP-22/23L-SP-kom-emi  Rejestracja na przedmiot Komunikacja. Emisja głosu w cyklu 22/23L w SPUJ      

              
SP-22/23L-SP-Dyd         Rejestracja na przedmiot Podstawy Dydaktyki w cyklu 22/23L w SPUJ              

              
SP-22/23L-SP-dla-fil       Rejestracja na przedmiot Ped. i Psy. dla nauczycieli - II w cyklu 22/23L w SPUJ (filologia)

Semestr zimowy 2022/2023

1. Zapisy na zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ /SPUJ/ w semestrze zimowym 2022/2023 odbywać się będą w następujących etapach:

  • I etap – do 20.09.2022 r. uzyskiwanie przez studentów w jednostkach prowadzących ich studia kierunkowe /jednostkach macierzystych/ uprawnień do rejestracji na zajęcia przygotowania pedagogicznego w SPUJ w semestrze zimowym 2021/2022. Uprawnienia przydzielane są na każdy z przedmiotów oddzielnie.

     

  •  II etap od 21.09.2022 r. godz. 9.00 do 7.10.2022 r. godz. 23.59 – rejestracja przez USOSweb na przedmiot i do grupy, dokonywana samodzielnie przez uprawnionych studentów.

     

2. Każdy przedmiot prowadzony w SPUJ ma zdefiniowaną osobną rejestrację w USOS.

 

3. Dostęp do rejestracji przez USOSweb uzyskują osoby, które zostały uprawnione do rejestracji przez swoją jednostkę macierzystą (w sprawie nadawania uprawnień należy kontaktować się z sekretariatem dydaktycznym w jednostce macierzystej).
     

4. Proszę pamiętać, że realizacja zajęć Pedagogika dla nauczycieli oraz Psychologia dla nauczycieli musi się odbywać w kolejności, zgodnie z numeracją I – II – III. Zajęcia z Podstaw dydaktyki można odbywać niezależnie w semestrze letnim lub zimowym. Zajęcia z Komunikacji. Emisji głosu są obligatoryjne (realizować je można w semestrze zimowym lub letnim).

 

5. Student/-ka/ dokona zapisu na zajęcia osobiście przez USOSweb, wpisując się na przedmiot i do grupy (jednocześnie). Student zobowiązany jest dokonać podpięcia wg ogólnouniwersyteckich zasad. Student posiadający uprawnienia może nie brać udziału w rejestracji na zajęcia nie ponosząc konsekwencji ze strony SPUJ.  Powinien jednak upewnić się, czy nie ma zobowiązań wobec macierzystej jednostki (np. przedmiot realizowany w SPUJ ujęty został w jego deklaracji).

 

Uwaga:

Zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ rozpoczną się 3.10.2022 r.

KODY rejestracji w USOS dla Instytutów - semestr zimowy

KOD OPIS


SP-22/23Z-SP-psy/III Rejestracja na przedmiot Psychologia dla nauczycieli - III w cyklu 22/23Z w SPUJ


SP-22/23Z-SP-psy/I Rejestracja na przedmiot Psychologia dla nauczycieli - I w cyklu 22/23Z w SPUJ


SP-22/23-SP-prk Rejestracja na Praktykę psychologiczno-pedagogiczną w cyklu 22/23 w SPUJ


SP-22/23Z-SPped/Ipsy Rejestracja na przedmiot Pedagogika dla Psychologii - I w cyklu 22/23Z w SPUJ


SP-22/23Z-SP-ped/III Rejestracja na przedmiot Pedagogika dla nauczycieli - III w cyklu 22/23Z w SPUJ


SP-22/23Z-SP-ped/I Rejestracja na przedmiot Pedagogika dla nauczycieli - I w cyklu 22/23Z w SPUJ


SP-22/23Z-SP-kom-emi Rejestracja na przedmiot Komunikacja. Emisja głosu w cyklu 22/23Z w SPUJ


SP-22/23Z-SP-DydPs19 Rejestracja na przedmiot Metodyka pracy nauczyciela psychologa 22/23Z w SPUJ


SP-22/23Z-SP-Dyd22+ Rejestracja na przedmiot Podstawy Dydaktyki w cyklu 22/23Z w SPUJ


SP-22/23Z-SP-dla-fil Rejestracja dla filologii (Psychologia i Pedagogika I) w cyklu 22/23Z w SPUJ


SP-22/23Z-SP-pedIICH Rejestracja na przedmiot Pedagogika dla nauczycieli - II dla studentów chemii w cyklu 22/23Z w SPUJ

informacje


Programy studiów Studium Pedagogicznego UJ rozliczane są w systemie USOS po obronie pracy licencjackiej/magisterskiej, w momencie złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej.

W celu złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail zawierającej nr PESEL i prośbę o rozliczenie programu na adres spuj.dyplom@uj.edu.pl Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni oznacza, iż prośba do nas nie dotarła.