ZAPISY na zajęcia przygotowania pedagogicznego w SPUJ

Semestr letni 2020/2021

1. Zapisy na zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ /SPUJ/ w semestrze letnim 2020/2021 odbywać się będą w następujących etapach. 

 

I etap – do 10.02.2021 r. uzyskiwanie przez studentów w jednostkach prowadzących ich studia kierunkowe /jednostkach macierzystych/ uprawnień do rejestracji na zajęcia przygotowania pedagogicznego w SPUJ w semestrze letnim 2020/2021. Uprawnienia przydzielane są na każdy z przedmiotów oddzielnie. 


II etap od 11.02.2021 r. godz. 900 do 25.02.2021 r. godz. 2359rejestracja przez USOSweb na przedmiot i do grupy, dokonywana samodzielnie przez uprawnionych studentów.   

2. Studenci, którzy nie zarejestrują się na zajęcia (na przedmiot i do grupy) do 25.02. będą mogli to uczynić (posiadając uprawnienia) za pośrednictwem prowadzących grupy zajęciowe, w których będą wolne miejsca, do 10.03. 

3. Każdy przedmiot prowadzony w SPUJ ma zdefiniowaną osobną rejestrację w USOS. Dostęp do rejestracji przez USOSweb uzyskują osoby, które zostały uprawnione do rejestracji przez swoją jednostkę macierzystą (w sprawie nadawania uprawnień prosimy kontaktować się z sekretariatem dydaktycznym w jednostce macierzystej). 

4. Proszę pamiętać, że realizacja zajęć „Pedagogika dla nauczycieli” oraz „Psychologia dla nauczycieli” musi się odbywać w odpowiedniej kolejności, zgodnie z numeracją I – II – III. Zajęcia z Podstaw dydaktyki można odbywać niezależnie w semestrze letnim lub semestrze zimowym. Zajęcia z Komunikacji. Emisji głosu są obligatoryjne (do wyboru: semestr zimowy lub letni) 

5. Student dokona zapisu na zajęcia osobiście przez USOSweb, wpisując się na przedmiot i do grupy (jednocześnie). Student zobowiązany jest dokonać podpięcia wg ogólnouniwersyteckich zasad. Student posiadający uprawnienia może nie brać udziału w rejestracji na zajęcia nie ponosząc konsekwencji ze strony SPUJ.  Powinien jednak upewnić się, czy nie ma zobowiązań wobec macierzystej jednostki (np. przedmiot realizowany w SPUJ ujęty został w jego deklaracji). 

 

Uwaga: 

Zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ w semestrze letnim rozpoczną się 25.02.2021 r

 

 

KODY rejestracji w USOS dla Instytutów - semestr letni

SP-20/21L-SP-ped/pP Rejestracja na przedmiot Pedagogika dla szkół ponadpodstawowych w cyklu 20/21L w SPUJ


SP-20/21L-SP-psy/II Rejestracja na przedmiot Psychologia dla nauczycieli – II w cyklu 20/21L w SPUJ


SP-20/21-SP-psy/III Rejestracja na przedmiot Psychologia dla nauczycieli – III w cyklu 20/21L w SPUJ


SP-20/21L-SP-ped/III Rejestracja na przedmiot Pedagogika dla nauczycieli – III w cyklu 20/21L w SPUJ


SP-20/21L-SP-psy/pP Rejestracja na przedmiot Psychologia dla szkół ponadpodstawowych w cyklu 20/21L w SPUJ


SP-20/21L-SP-Dyd Rejestracja na przedmiot Podstawy Dydaktyki w cyklu 20/21L w SPUJ


SP-20/21L-SP-kom-emi Rejestracja na przedmiot Komunikacja. Emisja głosu w cyklu 20/21L w SPUJ


SP-20/21-SPped/IIpsy Rejestracja na przedmiot Pedagogika dla Psychologów – II w cyklu 20/21L w SPUJ


SP-20/21L-SP-ped/II Rejestracja na przedmiot Pedagogika dla nauczycieli – II w cyklu 20/21L w SPUJ

 

 

Semestr zimowy 2020/2021

 

1. Zapisy na zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ /SPUJ/ w semestrze zimowym 2020/2021 odbywać się będą w następujących etapach:

•  I etap – od 29.06.2020 do 24.09.2020 r. – uzyskiwanie przez studentów w jednostkach prowadzących ich studia kierunkowe /jednostkach macierzystych/ uprawnień do rejestracji na zajęcia przygotowania pedagogicznego w SPUJ w semestrze zimowym 2019/2020. Uprawnienia przydzielane są na każdy z przedmiotów oddzielnie.

•  II etap od 25.09.2020 r. godz. 900 do 11.10.2020 r. godz. 2359 – rejestracja przez USOSweb na przedmiot i do grupy, dokonywana samodzielnie przez uprawnionych studentów.


III etap od 12.10.2020 r.– ponownie zostanie udostępniona możliwość uzyskania przez studentów uprawnień do rejestracji na zajęcia przygotowania pedagogicznego w SPUJ w semestrze zimowym 2020/2021. W celu zapisania do grupy zajęciowej prosimy o kontakt z prowadzącym zajęcia/Biurem SPUJ.

2. Każdy przedmiot prowadzony w SPUJ ma zdefiniowaną osobną rejestrację w USOS.

3. Dostęp do rejestracji przez USOSweb uzyskują osoby, które zostały uprawnione do rejestracji przez swoją jednostkę macierzystą. W sprawie nadawania uprawnień proszę kontaktować się ze swoim sekretariatem dydaktycznym.


4. W przypadku realizacji zajęć w dotychczas obowiązującym trybie proszę pamiętać, że realizacja zajęć przygotowujących do konkretnych etapów edukacyjnych musi być poprzedzona realizacją (w semestrze zimowym) zajęć przygotowania ogólnego. Zajęcia z podstaw dydaktyki można odbywać niezależnie w semestrze letnim lub semestrze zimowym (tylko w nowym trybie). W przypadku nowego trybu w roku ak. 2020/21 w semestrze zimowym studenci będą zapisywać się na pierwsze części zajęć z pedagogiki i psychologii.


5. Student dokona zapisu na zajęcia osobiście przez USOSweb, wpisując się na przedmiot i do grupy (jednocześnie). Student zobowiązany jest dokonać podpięcia wg ogólnouniwersyteckich zasad. Student posiadający uprawnienia może nie brać udziału w rejestracji na zajęcia nie ponosząc konsekwencji ze strony SPUJ.  Powinien jednak upewnić się, czy nie ma zobowiązań wobec macierzystej jednostki (np. przedmiot realizowany w SPUJ ujęty został w jego deklaracji).


6. Zapisy na przedmioty oraz zajęcia na semestr letni będą się odbywały na tych samych zasadach - terminy rejestracji zostaną podane pod koniec semestru zimowego.


7. Harmonogram zajęć na semestr zimowy zostanie podany w połowie września na naszej stronie tutaj

 


    

KODY rejestracji w USOS dla Instytutów - semestr zimowy

   
   
SP-20/21Z-SP-kom-emi Rejestracja na przedmiot Komunikacja. Emisja głosu w cyklu 19/20Z w SPUJ
SP-20/21Z-SP-psy/I   Rejestracja na przedmiot Psychologia dla nauczycieli – I w cyklu 20/21Z w SPUJ
SP-20/21Z-SP-ped/I   Rejestracja na przedmiot Pedagogika dla nauczycieli – I w cyklu 20/21Z w SPUJ
SP-20/21Z-SP-Dyd2019 Rejestracja na przedmiot Podstawy Dydaktyki 2019 w cyklu 20/21Z w SPUJ
SP-20/21Z-SP-psy/III Rejestracja na przedmiot Psychologia dla nauczycieli – III w cyklu 20/21Z w SPUJ
SP-20/21Z-SP-ped/III Rejestracja na przedmiot Pedagogika dla nauczycieli – III w cyklu 20/21Z w SPUJ
SP-20/21Z-SPped/Ipsy Rejestracja na przedmiot Pedagogika dla Psychologów– I w cyklu 20/21Z w SPUJ
SP-20/21Z-SP-DydPs19 Rejestracja na przedmiot Metodyka pracy nauczyciela psychologa w systemie oświaty 20/21Z w SPUJ

 

informacje

Programy studiów Studium Pedagogicznego UJ rozliczane są w systemie USOS po obronie pracy licencjackiej/magisterskiej, w momencie złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej.

W celu złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail zawierającej nr PESEL i prośbę o rozliczenie programu na adres spuj.dyplom@uj.edu.pl Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni oznacza, iż prośba do nas nie dotarła.