Kolokwium zaliczeniowe [18/19L] - dr Jerzy Lackowski

Osoby z grup dra J. Lackowskiego, które dotychczas nie napisały kolokwium zaliczeniowego z pedagogiki - szkolnictwo ponadpodstawowe, mogą to uczynić w sesji:

  • 18.06 (wtorek), godz.: 11.30
  • 25.06 (wtorek), godz.: 11.30
Data opublikowania: 13.06.2019
Osoba publikująca: Ewa Kempny

informacje

Programy studiów Studium Pedagogicznego UJ rozliczane są w systemie USOS po obronie pracy licencjackiej/magisterskiej, w momencie złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej.

W celu złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail zawierającej nr PESEL i prośbę o rozliczenie programu na adres spuj.dyplom@uj.edu.pl Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni oznacza, iż prośba do nas nie dotarła.