Terminarz sesyjny dla studentów z grup zajęciowych dra Jerzego Lackowskiego

I termin

Pedagogika dla nauczycieli I

  • 29.01., 12:00 - grupa środowa
  • 4.02., 12:00 - grupa wtorkowa
  • 6.02., 12:00 - grupa czwartkowa

 

Pedagogika ogólna: 3.02., 12:30

 

Podstawy dydaktyki (stary tryb, grupa poniedziałkowa): 3.02., 11:00

 

Podstawy dydaktyki (nowy tryb, grupa czwartkowa): 30.01., 11:30.

 

II termin

 

19.02., 12:00 - Podstawy dydaktyki, Pedagogika dla nauczycieli I oraz Pedagogika ogólna

Data opublikowania: 09.12.2019
Osoba publikująca: Ewa Kempny

informacje

Programy studiów Studium Pedagogicznego UJ rozliczane są w systemie USOS po obronie pracy licencjackiej/magisterskiej, w momencie złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej.

W celu złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail zawierającej nr PESEL i prośbę o rozliczenie programu na adres spuj.dyplom@uj.edu.pl Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni oznacza, iż prośba do nas nie dotarła.